درس پروژه راهسازی

درس پروژه راهسازی به ارزش 1 واحد عملی است. این درس جزو دروس اصلی مقطع کارشناسی پیوسته مهندسی عمران بوده و درس راهسازی پیش نیاز این درس است.

در این درس دانشجویان با استفاده از آموخته های خود در درس راهسازی، یک راه به طول حداقل یک کیلومتر دارای قوس قائم و قوس افقی طراحی خواهند نمود. برای این منظور توصیه می گردد از نرم افزار Civil 3D استفاده شود.


منبع این نوشته : منبع
راهسازی ,پروژه راهسازی

درس پروژه راهسازی

درس پروژه راهسازی به ارزش 1 واحد عملی است. این درس جزو دروس اصلی مقطع کارشناسی پیوسته مهندسی عمران بوده و درس راهسازی پیش نیاز این درس است.

در این درس دانشجویان با استفاده از آموخته های خود در درس راهسازی، یک راه به طول حداقل یک کیلومتر دارای قوس قائم و قوس افقی طراحی خواهند نمود. برای این منظور توصیه می گردد از نرم افزار Civil 3D استفاده شود.


منبع این نوشته : منبع
راهسازی ,پروژه راهسازی

درس روش های اجرای ساختمان

درس روش های اجرای ساختمان به ارزش 2 واحد نظری است. این درس جزو دروس اصلی مقطع کارشناسی پیوسته مهندسی عمران بوده و درس سازه های بتن آرمه 2 و درس سازه های فولادی 2 و درس طراحی معماری و شهرسازی پیش نیاز این درس هستند.

منابع درسی:

الف. سازه های بتن آرمه

1. کتاب اجرای ساختمان های بتن آرمه نوشته آقای مهدی قالیبافیان و آقای کامیار سلطانی عربشاهی از انتشارات علم و ادب.

ب. سازه های فولادی

 2. راهنمای جوش و اتصالات جوشی نوشته آقای شاپور طاحونی از نشر توسعه ایران.

ج. مدیریت و برنامه ریزی ساخت:

3. Construction Methods and Management Written by Stephens W. Nunnally From Pearson.

4. Construction Methods and Planning Written by J.R. Illingworth From CRC Press.


منبع این نوشته : منبع
سازه ,آقای ,ساختمان ,اجرای ,اجرای ساختمان , construction methods ,نوشته آقای

درس روش های اجرای ساختمان

درس روش های اجرای ساختمان به ارزش 2 واحد نظری است. این درس جزو دروس اصلی مقطع کارشناسی پیوسته مهندسی عمران بوده و درس سازه های بتن آرمه 2 و درس سازه های فولادی 2 و درس طراحی معماری و شهرسازی پیش نیاز این درس هستند.

منابع درسی:

الف. سازه های بتن آرمه

1. کتاب اجرای ساختمان های بتن آرمه نوشته آقای مهدی قالیبافیان و آقای کامیار سلطانی عربشاهی از انتشارات علم و ادب.

ب. سازه های فولادی

 2. راهنمای جوش و اتصالات جوشی نوشته آقای شاپور طاحونی از نشر توسعه ایران.

ج. مدیریت و برنامه ریزی ساخت:

3. Construction Methods and Management Written by Stephens W. Nunnally From Pearson.

4. Construction Methods and Planning Written by J.R. Illingworth From CRC Press.


منبع این نوشته : منبع
سازه ,آقای ,ساختمان ,اجرای ,اجرای ساختمان , construction methods ,نوشته آقای

درس آلودگی هوا و روش های کنترل

درس آلودگی هوا و روش های کنترل به ارزش 3 واحد نظری است. این درس جزو دروس اختیاری زمینه آب مقطع کارشناسی پیوسته مهندسی عمران بوده و درس مهندسی محیط زیست و درس هیدرولیک و آزمایشگاه پیش نیاز این درس است.


منابع درسی:

1. کتاب آلودگی هوا (منشاء و کنترل آن) (Air Pollution: Its Origin and Control) نوشته کنت وارک (Kenneth Wark) و سیسیل وارنر (Cecil F. Warner) ترجمه آقای کاظم ندافی و همکاران از انتشارات نص.

2. Air Pollution Control: A Design Approach Written by C. David Cooper & F. C. Alley From Waveland Press Inc.

3. Air Pollution Control Engineering Written by Noel de Nevers From Waveland Press Inc.

4. گزارش مطالعه کنترل آلودگی هوای تهران (The study on an Integrated Master Plan for Air Pollution Control in the Greater Tehran) در سال 1376 (1997) تهیه شده توسط شرکت جایکا (JICA) ژاپن برای شهرداری تهران.

5. گزارش پروژه کاهش آلاینده های حمل و نقل تهران (Tehran Transport Emissions Reduction Project) در سال 1376 (1997) که توسط سه موسسه سوئدی:

- SWECO (Swedish Consultants)

- SMHI (Swedish Meteorological and hydrological institute)

- Motor Test Centre (MTC)

برای شهرداری تهران تهیه شده است.


6. گزارشهای مرکز پژوهش های مجلس مانند:

- آلودگی هوای تهران، صورت مسئله و راه حل ها

- مطالعه تطبیقی ساختار حاکمیتی کشورها در کاهش و کنترل آلودگی هوا

- اظهارنظر کارشناسی درباره طرح کاهش آلودگی هوای کشور


منبع این نوشته : منبع
آلودگی ,کنترل ,تهران ,control ,pollution ,کاهش ,pollution control ,آلودگی هوای ,شهرداری تهران ,برای شهرداری ,1376 1997 ,برای شهرداری تهران , air pollution control

درس آلودگی هوا و روش های کنترل

درس آلودگی هوا و روش های کنترل به ارزش 3 واحد نظری است. این درس جزو دروس اختیاری زمینه آب مقطع کارشناسی پیوسته مهندسی عمران بوده و درس مهندسی محیط زیست و درس هیدرولیک و آزمایشگاه پیش نیاز این درس است.


منابع درسی:

1. کتاب آلودگی هوا (منشاء و کنترل آن) (Air Pollution: Its Origin and Control) نوشته کنت وارک (Kenneth Wark) و سیسیل وارنر (Cecil F. Warner) ترجمه آقای کاظم ندافی و همکاران از انتشارات نص.

2. Air Pollution Control: A Design Approach Written by C. David Cooper & F. C. Alley From Waveland Press Inc.

3. Air Pollution Control Engineering Written by Noel de Nevers From Waveland Press Inc.

4. گزارش مطالعه کنترل آلودگی هوای تهران (The study on an Integrated Master Plan for Air Pollution Control in the Greater Tehran) در سال 1376 (1997) تهیه شده توسط شرکت جایکا (JICA) ژاپن برای شهرداری تهران.

5. گزارش پروژه کاهش آلاینده های حمل و نقل تهران (Tehran Transport Emissions Reduction Project) در سال 1376 (1997) که توسط سه موسسه سوئدی:

- SWECO (Swedish Consultants)

- SMHI (Swedish Meteorological and hydrological institute)

- Motor Test Centre (MTC)

برای شهرداری تهران تهیه شده است.


6. گزارشهای مرکز پژوهش های مجلس مانند:

- آلودگی هوای تهران، صورت مسئله و راه حل ها

- مطالعه تطبیقی ساختار حاکمیتی کشورها در کاهش و کنترل آلودگی هوا

- اظهارنظر کارشناسی درباره طرح کاهش آلودگی هوای کشور


منبع این نوشته : منبع
آلودگی ,کنترل ,تهران ,control ,pollution ,کاهش ,pollution control ,آلودگی هوای ,شهرداری تهران ,برای شهرداری ,1376 1997 ,برای شهرداری تهران , air pollution control

درس راه آهن

درس راه آهن به ارزش 2 واحد نظری است. این درس جزو دروس اختیاری زمینه خاک و راه مقطع کارشناسی پیوسته مهندسی عمران بوده و درس روسازی راه پیش نیاز این درس است.


منابع درسی:

1. کتاب مدیریت و مهندسی راه آهن (Railway Management and Engineering) نوشته وی. پروفیلیدیس (V. Profillidis) ترجمه آقای جبار علی ذاکری سردرودی و همکاران از انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.


منبع این نوشته : منبع

درس راه آهن

درس راه آهن به ارزش 2 واحد نظری است. این درس جزو دروس اختیاری زمینه خاک و راه مقطع کارشناسی پیوسته مهندسی عمران بوده و درس روسازی راه پیش نیاز این درس است.


منابع درسی:

1. کتاب مدیریت و مهندسی راه آهن (Railway Management and Engineering) نوشته وی. پروفیلیدیس (V. Profillidis) ترجمه آقای جبار علی ذاکری سردرودی و همکاران از انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.


منبع این نوشته : منبع

تفکر طراحی Design Thinking

یکی از روش های حل مسئله که همانند TRIZ بسیار مورد استفاده قرار میگیرد، تفکر طراحی Design Thinking است. مهمترین تفاوت دو روش مذکور در این است که TRIZ بر روی بهترین راه حل متمرکز است ولی Design Thinking  بر روی مخاطب پسندترین راه حل. از این رو ضروری به نظر می رسد که در کنار آموزش TRIZ، روش Design Thinking نیز به دانشجویان رشته های مهندسی آموزش داده شود.


معرفی کوتاه تفکر طراحی:

تفکر طراحی یکی از روش های حل مسئله بوده که بر روی مصرف کننده نهایی (انسان) و نیازهای آن متمرکز است. این روش فرآیندی تکرارشونده جهت درک مصرف کننده، به چالش کشیدن فرضیه ها و باز تعریف مسائل به منظور یافتن راهبردها و راه حل های جایگزین که ممکن است در ابتدا به ذهن ما نرسیده باشد، است.

امروزه انواع مختلفی از فرآیند تفکر طراحی مورد استفاده قرار می گیرد که به صورت معمول شامل 3 تا 7 مرحله، گام یا حالت می شود. با این وجود تمام آنها دارای شباهت هستند. در این نوشته به نوع 5 مرحله ای که توسط Stanford d.school (دانشگاه استنفورد) که از پشروترین مراکز آموزش تفکر طراحی است، اشاره می شود. این نوع شامل 5 بخش زیر است:

1. همپوشانی با کاربران یا مصرف کننده نهایی (Empathise)

2. تعریف و مشخص کردن نیازهای کاربران، مشکلات آنها و بینش های طراح (Define)

3. ایده پردازی از طریق به چالشکشیدن فرضیه ها و خلق ایده برای راه حل های مبتکرانه (Ideate)

4. نمونه سازی برای شروع خلق راه حل (Prototype)

5. آزمودن راه حل (Test)

در این رابطه نکته حایز اهمیت آن است که بدانیم انجام این بخش ها، سلسه مراتب و ترتیب خاصی نداشته (خطی نیستند) و هرکدام از بخش ها می توانند چند نوبت تکرار یا به موازات بخش دیگری همزمان انجام شوند.

منابع آموزشی:

1. The Art of Innovation: Lessons in Creativity from IDEO, America's Leading Design Firm Written by Tom Kelley & Jonathan Littman From Crown Business.

2. Insight Out: Get Ideas Out of Your Head and Into the World Written by Tina Seelig From HarperOne.

3. Design Thinking: Understanding How Designers Think and Work Written by Nigel Cross From Bloomsbury Academic.

4. Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation Written by Tim Brown From HarperBusiness.

5. وبگاه Stanford d.school


منبع این نوشته : منبع
design ,تفکر ,طراحی ,thinking ,مصرف ,آموزش ,تفکر طراحی ,design thinking ,مصرف کننده ,کننده نهایی ,طراحی design ,مصرف کننده نهایی ,طراحی design thinking ,تفکر طراحی design

تفکر طراحی Design Thinking

یکی از روش های حل مسئله که همانند TRIZ بسیار مورد استفاده قرار میگیرد، تفکر طراحی Design Thinking است. مهمترین تفاوت دو روش مذکور در این است که TRIZ بر روی بهترین راه حل متمرکز است ولی Design Thinking  بر روی مخاطب پسندترین راه حل. از این رو ضروری به نظر می رسد که در کنار آموزش TRIZ، روش Design Thinking نیز به دانشجویان رشته های مهندسی آموزش داده شود.


معرفی کوتاه تفکر طراحی:

تفکر طراحی یکی از روش های حل مسئله بوده که بر روی مصرف کننده نهایی (انسان) و نیازهای آن متمرکز است. این روش فرآیندی تکرارشونده جهت درک مصرف کننده، به چالش کشیدن فرضیه ها و باز تعریف مسائل به منظور یافتن راهبردها و راه حل های جایگزین که ممکن است در ابتدا به ذهن ما نرسیده باشد، است.

امروزه انواع مختلفی از فرآیند تفکر طراحی مورد استفاده قرار می گیرد که به صورت معمول شامل 3 تا 7 مرحله، گام یا حالت می شود. با این وجود تمام آنها دارای شباهت هستند. در این نوشته به نوع 5 مرحله ای که توسط Stanford d.school (دانشگاه استنفورد) که از پشروترین مراکز آموزش تفکر طراحی است، اشاره می شود. این نوع شامل 5 بخش زیر است:

1. همپوشانی با کاربران یا مصرف کننده نهایی (Empathise)

2. تعریف و مشخص کردن نیازهای کاربران، مشکلات آنها و بینش های طراح (Define)

3. ایده پردازی از طریق به چالشکشیدن فرضیه ها و خلق ایده برای راه حل های مبتکرانه (Ideate)

4. نمونه سازی برای شروع خلق راه حل (Prototype)

5. آزمودن راه حل (Test)

در این رابطه نکته حایز اهمیت آن است که بدانیم انجام این بخش ها، سلسه مراتب و ترتیب خاصی نداشته (خطی نیستند) و هرکدام از بخش ها می توانند چند نوبت تکرار یا به موازات بخش دیگری همزمان انجام شوند.

منابع آموزشی:

1. The Art of Innovation: Lessons in Creativity from IDEO, America's Leading Design Firm Written by Tom Kelley & Jonathan Littman From Crown Business.

2. Insight Out: Get Ideas Out of Your Head and Into the World Written by Tina Seelig From HarperOne.

3. Design Thinking: Understanding How Designers Think and Work Written by Nigel Cross From Bloomsbury Academic.

4. Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation Written by Tim Brown From HarperBusiness.

5. وبگاه Stanford d.school


منبع این نوشته : منبع
design ,تفکر ,طراحی ,thinking ,مصرف ,آموزش ,تفکر طراحی ,design thinking ,مصرف کننده ,کننده نهایی ,طراحی design ,مصرف کننده نهایی ,طراحی design thinking ,تفکر طراحی design

درس مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست

درس مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست به ارزش 3 واحد نظری است. این درس در مقطع کارشناسی ارشد گرایش مهندسی و مدیریت ساخت ارائه می گردد. این درس به مدیریت امور Health, Safety, Environment می پردازد. 

منابع درسی:

- ارائه تعاریف پایه مانند رویداد، حادثه، شرایط ناایمن، اعمال ناایمن، ریسک، خطر  و ...  

- مرور قوانین کار و تامین اجتماعی به منظور آشنایی با مسئولیت های قانونی مهندسان

- مرور آیین نامه های حفاظت فنی مصوب وزارت کار و آیین نامه های بهداشت کار مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

- مرور آمار و اطلاعات (حوادث، خسارات جانی و مالی و ...) مربوط به آسیب ها و خساراتی که عدم رعایت ایمنی و بهداشت و عدم توجه به محیط زیست موجب شده اند.

- بررسی آمار و اطلاعات سازمان جهانی کار Inrernational Labour Organization

- بررسی عوامل زیان آور در زمینه بهداشت به ویژه مواردی که آثار بلندمدت دارند مانند: صوت و شدت تماس و توان شنوایی گوش راست و چپ، گرد و غبار و گازها (گاز چاه و ...)، مواد شیمیایی (آزبست، Material Safety Data Sheet و ...)، عوامل بیولوژیک (بیماری ها و ...)، شرایط آب و هوایی (نحوه واکنش بدن به تغییرات دما، طوبت و نور و ...)، شرایط روحی و روانی کارکنان

- بررسی هزینه های مستقیم و غیرمستقیم حوادث، مدل های بررسی علل حوادث (Models of Causation)

- روش های شناسایی و ارزیابی خطرات (Risk Assessment: methods & techniques) مانند: PHA, FMEA, FTA و ...

- معرفی انواع آلودگی های زیست محیطی مانند: آسیب های ناشی از مصرف انرژی، آلودگی صوتی، آلودگی بصری، آلودگی آب، آلودگی هوا، نخاله و ضایعات و تفاوت آنها، آلودگی نوری، سوخت های فسیلی و کربن، استاندارد Leadership in Energy and Environmental Design

- بررسی استاندارد (OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series


http://www.hse.gov.uk/

http://www.ilo.org


منبع این نوشته : منبع
آلودگی ,بهداشت ,بررسی ,زیست ,مدیریت ,محیط ,محیط زیست ,مصوب وزارت ,آیین نامه ,مدیریت ایمنی، ,ایمنی، بهداشت ,مدیریت ایمنی، بهداشت

درس مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست

درس مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست به ارزش 3 واحد نظری است. این درس در مقطع کارشناسی ارشد گرایش مهندسی و مدیریت ساخت ارائه می گردد. این درس به مدیریت امور Health, Safety, Environment می پردازد. 

منابع درسی:

- ارائه تعاریف پایه مانند رویداد، حادثه، شرایط ناایمن، اعمال ناایمن، ریسک، خطر  و ...  

- مرور قوانین کار و تامین اجتماعی به منظور آشنایی با مسئولیت های قانونی مهندسان

- مرور آیین نامه های حفاظت فنی مصوب وزارت کار و آیین نامه های بهداشت کار مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

- مرور آمار و اطلاعات (حوادث، خسارات جانی و مالی و ...) مربوط به آسیب ها و خساراتی که عدم رعایت ایمنی و بهداشت و عدم توجه به محیط زیست موجب شده اند.

- بررسی آمار و اطلاعات سازمان جهانی کار Inrernational Labour Organization

- بررسی عوامل زیان آور در زمینه بهداشت به ویژه مواردی که آثار بلندمدت دارند مانند: صوت و شدت تماس و توان شنوایی گوش راست و چپ، گرد و غبار و گازها (گاز چاه و ...)، مواد شیمیایی (آزبست، Material Safety Data Sheet و ...)، عوامل بیولوژیک (بیماری ها و ...)، شرایط آب و هوایی (نحوه واکنش بدن به تغییرات دما، طوبت و نور و ...)، شرایط روحی و روانی کارکنان

- بررسی هزینه های مستقیم و غیرمستقیم حوادث، مدل های بررسی علل حوادث (Models of Causation)

- روش های شناسایی و ارزیابی خطرات (Risk Assessment: methods & techniques) مانند: PHA, FMEA, FTA و ...

- معرفی انواع آلودگی های زیست محیطی مانند: آسیب های ناشی از مصرف انرژی، آلودگی صوتی، آلودگی بصری، آلودگی آب، آلودگی هوا، نخاله و ضایعات و تفاوت آنها، آلودگی نوری، سوخت های فسیلی و کربن، استاندارد Leadership in Energy and Environmental Design

- بررسی استاندارد (OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series


http://www.hse.gov.uk/

http://www.ilo.org


منبع این نوشته : منبع
آلودگی ,بهداشت ,بررسی ,زیست ,مدیریت ,محیط ,محیط زیست ,مصوب وزارت ,آیین نامه ,مدیریت ایمنی، ,ایمنی، بهداشت ,مدیریت ایمنی، بهداشت

درس مدیریت پروژه

درس مدیریت پروژه به ارزش 3 واحد نظری است. این درس در مقطع کارشناسی ارشد گرایش مهندسی و مدیریت ساخت ارائه می گردد.

منابع درسی:

1. A Guide to Project Management Body of Knowledge (PMBOK)

این کتاب منبع اصلی مطالعاتی این درس بوده که در حال حاضر ویراست 6 آن منتشر شده است.

2. Project Management: A Managerial Approach (9th) Written by Samuel J. Mantel Jr., Scott M. Shafer Jack R. Meredith From Wiley.

3. Project Management: A Strategic Managerial Approach (10th) Written by Jack R. Meredith, Scott M. Shafer, Samuel J. Mantel Jr. From Wiley.

 

4. استاندارد PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) استاندارد دیگری مشابه PMI است که کشور انگلستان منشاء ان است.


منبع این نوشته : منبع
management ,project ,مدیریت ,project management ,from wiley ,managerial approach ,مدیریت پروژه

درس مدیریت پروژه

درس مدیریت پروژه به ارزش 3 واحد نظری است. این درس در مقطع کارشناسی ارشد گرایش مهندسی و مدیریت ساخت ارائه می گردد.

منابع درسی:

1. A Guide to Project Management Body of Knowledge (PMBOK)

این کتاب منبع اصلی مطالعاتی این درس بوده که در حال حاضر ویراست 6 آن منتشر شده است.

2. Project Management: A Managerial Approach (9th) Written by Samuel J. Mantel Jr., Scott M. Shafer Jack R. Meredith From Wiley.

3. Project Management: A Strategic Managerial Approach (10th) Written by Jack R. Meredith, Scott M. Shafer, Samuel J. Mantel Jr. From Wiley.

 

4. استاندارد PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) استاندارد دیگری مشابه PMI است که کشور انگلستان منشاء ان است.


منبع این نوشته : منبع
management ,project ,مدیریت ,project management ,from wiley ,managerial approach ,مدیریت پروژه

مسیر بحرانی برنامه درسی رشته مهندسی عمران

در صورتی که دروس کارشناسی مهندسی عمران با توجه به روابط پیشنیازی پیاده سازی شود، مسیر بحرانی برنامه درسی این رشته به ترتیب زیر خواهد بود.

1. ریاضی عمومی 1

2. استاتیک

3. مقاومت مصالح 1

4. تحلیل سازه ها 1

5. سازه های بتن آرمه 1 و 2

6. سازه های فولادی 1 و 2


منبع این نوشته : منبع
سازه ,بحرانی برنامه ,مهندسی عمران

مسیر بحرانی برنامه درسی رشته مهندسی عمران

در صورتی که دروس کارشناسی مهندسی عمران با توجه به روابط پیشنیازی پیاده سازی شود، مسیر بحرانی برنامه درسی این رشته به ترتیب زیر خواهد بود.

1. ریاضی عمومی 1

2. استاتیک

3. مقاومت مصالح 1

4. تحلیل سازه ها 1

5. سازه های بتن آرمه 1 و 2

6. سازه های فولادی 1 و 2


منبع این نوشته : منبع
سازه ,بحرانی برنامه ,مهندسی عمران

درس کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران

درس کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران به ارزش 2 واحد نظری است. این درس جزو دروس اختیاری بین تمامی زمینه های مقطع کارشناسی پیوسته مهندسی عمران بوده و درس تحلیل سازه ها 2 و درس محاسبات عددی پیش نیاز این درس است.

در این درس دانشجویان طراحی سازه، پی و مطالعات ژئوتکنیک را استفاده از نرم افزار فرا می گیرند.

- نرم افزار در زمینه تحلیل و طراحی سازه:

ETABS

SAP (Structural Analysis Program)

- نرم افزار در زمینه طراحی پی و سقف های بتنی:

SAFE


منبع این نوشته : منبع
طراحی ,زمینه ,عمران ,مهندسی ,مهندسی عمران ,کاربرد کامپیوتر

درس کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران

درس کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران به ارزش 2 واحد نظری است. این درس جزو دروس اختیاری بین تمامی زمینه های مقطع کارشناسی پیوسته مهندسی عمران بوده و درس تحلیل سازه ها 2 و درس محاسبات عددی پیش نیاز این درس است.

در این درس دانشجویان طراحی سازه، پی و مطالعات ژئوتکنیک را استفاده از نرم افزار فرا می گیرند.

- نرم افزار در زمینه تحلیل و طراحی سازه:

ETABS

SAP (Structural Analysis Program)

- نرم افزار در زمینه طراحی پی و سقف های بتنی:

SAFE


منبع این نوشته : منبع
طراحی ,زمینه ,عمران ,مهندسی ,مهندسی عمران ,کاربرد کامپیوتر

درس اصول مهندسی فرودگاه

درس اصول مهندسی فرودگاه به ارزش 3 واحد نظری است. این درس جزو دروس اختیاری زمینه آب مقطع کارشناسی پیوسته مهندسی عمران بوده و درس مهندسی ترابری پیش نیاز این درس است.


منابع درسی:

1. Airport Engineering: Planning, Design and Development of 21st Century Airports Written by Norman J. Ashford, Saleh Mumayiz & Paul H. Wright From Wiley.

2. استانداردهای Federal Aviation Administration وزارت حمل و نقل ایالات متحده آمریکا

3. کتاب برنامه ریزی و طراحی فرودگاه نوشته آقای خسرو اویسی و آقای رحمت اله حکیمی از انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.


منبع این نوشته : منبع
مهندسی ,فرودگاه ,مهندسی فرودگاه ,اصول مهندسی ,اصول مهندسی فرودگاه

درس اصول مهندسی فرودگاه

درس اصول مهندسی فرودگاه به ارزش 3 واحد نظری است. این درس جزو دروس اختیاری زمینه آب مقطع کارشناسی پیوسته مهندسی عمران بوده و درس مهندسی ترابری پیش نیاز این درس است.


منابع درسی:

1. Airport Engineering: Planning, Design and Development of 21st Century Airports Written by Norman J. Ashford, Saleh Mumayiz & Paul H. Wright From Wiley.

2. استانداردهای Federal Aviation Administration وزارت حمل و نقل ایالات متحده آمریکا

3. کتاب برنامه ریزی و طراحی فرودگاه نوشته آقای خسرو اویسی و آقای رحمت اله حکیمی از انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.


منبع این نوشته : منبع
مهندسی ,فرودگاه ,مهندسی فرودگاه ,اصول مهندسی ,اصول مهندسی فرودگاه