قنات و بحران آب

بیش از دو سوم بدن انسان را آب تشکیل داده است. هر انسان روزانه به حداقل 50 لیتر و به طور متوسط 150 لیتر آب نیاز دارد. از این رو تامین آب شرب یکی از اصلی ترین چالش های پیش روی حیات بشری است. جمعیت دنیا روز به روز در حال افزایش بوده و منابع آب شیرین محدود است. عده ای معتقدند بر سر کسب آب جنگ روی خواهد داد و عده ای دیگر نیز معتقدند نیاز به آب باعث ایجاد همکاری جهت کسب آن می شود. جلوگیری از جنگ آب و یا شکل گیری همکاری برای کسب آب نیازمند داشتن دانش فنی و کاربردی در این زمینه است.

کشور ما ایران در منطقه ای گرم و خشک واقع شده و از سال های دور تا کنون با بحران کم آبی روبرو بوده است. با توجه به اینکه ایجاد و تداوم یکجانشینی (اعم از شهری و روستایی) تابع دسترسی به آب (استفاده از منابع موجود یا انتقال آن از جایی دیگر) است. در نتیجه عدم وجود یا کمبود آب منجر به متروکه شدن بسیاری از سکونتگاه ها در طول تاریخ کشور ما شده که در حال حاضر نمونه هایی از آن را می توان در برخی مناطق جنوبی کشور مشاهده نمود.

از آنجایی که رشته مهندسی عمران یکی از علوم درگیر در فرآیند ذخیره سازی، استخراج و انتقال آب و پس از آن جمع آوری فاضلاب به منظور بازیافت آب است. لذا آموزش و گنجاندن مباحث آبی در برنامه درسی کلیه دانشجویان مهندسی عمران (نه فقط علاقمندان به زمینه آب) جزو ضروریات « آموزش بومی » جهت رفع نیازهای کشورمان است.

قنات یکی از ابداعات ایرانیان جهت استحصال آب در قرون گذشته است. آشنایی با این ابداع و ترکیب آن با روش های نوین تر همچون سدهای زیرزمینی می تواند به عنوان یک راهکار بومی نقش موثری در تامین و ذخیره سازی آب در نقاط گرم و خشک کشور ایفا کند.

مطالعه منابع زیر جهت آشنایی با قنات پیشنهاد می گردند:

1. کتاب استخراج آب های پنهانی نوشته آقای ابوبکر محمد بن الحساب الکرجی ترجمه آقای حسین خدیوجم از انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

2. کتاب قنات سازی و قنات داری در ایران نوشته آقای عبدالکریم بهنیا از مرکز نشر دانشگاهی.

3. کتاب قنات قصبه گناباد یک اسطوره نوشته آقای محمدحسین پاپلی یزدی از انتشارات پاپلی.

4. کتاب قنات ها فنی برای دستیابی به آب نوشته آقای هانری گوبلو ترجمه آقای ابوالحسن سرو قدمقدم و آقای محمدحسین پاپلی یزدی از انتشارات پاپلی.

5. کتاب تدوین تجربیات خبرگان قنات نوشته آقای علی اصغر سمساز یزدی از شرکت مدیریت منابع آب ایران.

5. فیلم مستند قنات قصبه گناباد به کارگردانی و تهیه کنندگی آقای سعید توکلی فر از تولیدات صدا و سیمای خراسان رضوی.

6. کتاب منابع و مسائل آب در ایران (جلد اول: آب های سطحی و زیرزمینی و مسائل بهره برداری از آنها - جلد دوم: آب های شور، مسائل و راه های استفاده از آنها) نوشته آقای پرویز کردوانی از انتشارات دانشگاه تهران.

7. خشکسالی و راه های مقابله با آن نوشته آقای پرویز کردوانی از انتشارات دانشگاه تهران.


منبع این نوشته : منبع
آقای ,قنات ,نوشته ,کتاب ,انتشارات ,منابع ,نوشته آقای ,کتاب قنات ,آقای پرویز ,انتشارات پاپلی ,پرویز کردوانی ,انتشارات دانشگاه تهران ,آقای پرویز ک

قنات و بحران آب

بیش از دو سوم بدن انسان را آب تشکیل داده است. هر انسان روزانه به حداقل 50 لیتر و به طور متوسط 150 لیتر آب نیاز دارد. از این رو تامین آب شرب یکی از اصلی ترین چالش های پیش روی حیات بشری است. جمعیت دنیا روز به روز در حال افزایش بوده و منابع آب شیرین محدود است. عده ای معتقدند بر سر کسب آب جنگ روی خواهد داد و عده ای دیگر نیز معتقدند نیاز به آب باعث ایجاد همکاری جهت کسب آن می شود. جلوگیری از جنگ آب و یا شکل گیری همکاری برای کسب آب نیازمند داشتن دانش فنی و کاربردی در این زمینه است.

کشور ما ایران در منطقه ای گرم و خشک واقع شده و از سال های دور تا کنون با بحران کم آبی روبرو بوده است. با توجه به اینکه ایجاد و تداوم یکجانشینی (اعم از شهری و روستایی) تابع دسترسی به آب (استفاده از منابع موجود یا انتقال آن از جایی دیگر) است. در نتیجه عدم وجود یا کمبود آب منجر به متروکه شدن بسیاری از سکونتگاه ها در طول تاریخ کشور ما شده که در حال حاضر نمونه هایی از آن را می توان در برخی مناطق جنوبی کشور مشاهده نمود.

از آنجایی که رشته مهندسی عمران یکی از علوم درگیر در فرآیند ذخیره سازی، استخراج و انتقال آب و پس از آن جمع آوری فاضلاب به منظور بازیافت آب است. لذا آموزش و گنجاندن مباحث آبی در برنامه درسی کلیه دانشجویان مهندسی عمران (نه فقط علاقمندان به زمینه آب) جزو ضروریات « آموزش بومی » جهت رفع نیازهای کشورمان است.

قنات یکی از ابداعات ایرانیان جهت استحصال آب در قرون گذشته است. آشنایی با این ابداع و ترکیب آن با روش های نوین تر همچون سدهای زیرزمینی می تواند به عنوان یک راهکار بومی نقش موثری در تامین و ذخیره سازی آب در نقاط گرم و خشک کشور ایفا کند.

مطالعه منابع زیر جهت آشنایی با قنات پیشنهاد می گردند:

1. کتاب استخراج آب های پنهانی نوشته آقای ابوبکر محمد بن الحساب الکرجی ترجمه آقای حسین خدیوجم از انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

2. کتاب قنات سازی و قنات داری در ایران نوشته آقای عبدالکریم بهنیا از مرکز نشر دانشگاهی.

3. کتاب قنات قصبه گناباد یک اسطوره نوشته آقای محمدحسین پاپلی یزدی از انتشارات پاپلی.

4. کتاب قنات ها فنی برای دستیابی به آب نوشته آقای هانری گوبلو ترجمه آقای ابوالحسن سرو قدمقدم و آقای محمدحسین پاپلی یزدی از انتشارات پاپلی.

5. کتاب تدوین تجربیات خبرگان قنات نوشته آقای علی اصغر سمساز یزدی از شرکت مدیریت منابع آب ایران.

5. فیلم مستند قنات قصبه گناباد به کارگردانی و تهیه کنندگی آقای سعید توکلی فر از تولیدات صدا و سیمای خراسان رضوی.

6. کتاب منابع و مسائل آب در ایران (جلد اول: آب های سطحی و زیرزمینی و مسائل بهره برداری از آنها - جلد دوم: آب های شور، مسائل و راه های استفاده از آنها) نوشته آقای پرویز کردوانی از انتشارات دانشگاه تهران.

7. خشکسالی و راه های مقابله با آن نوشته آقای پرویز کردوانی از انتشارات دانشگاه تهران.


منبع این نوشته : منبع
آقای ,قنات ,نوشته ,کتاب ,انتشارات ,منابع ,نوشته آقای ,کتاب قنات ,آقای پرویز ,انتشارات پاپلی ,پرویز کردوانی ,انتشارات دانشگاه تهران ,آقای پرویز ک

درس تربیت بدنی

- خبرگزاری مهر در 12 مرداد ماه 1395 در گزارشی آمار مرگ و میر ناشی از غرق شدگی در 10 سال منتهی به سال 1395، را 11 هزار نفر عنوان کرده است. این امر نشان از آن دارد که بسیاری از افراد یا شنا بلد نیستند و یا آموزش های کافی به آنها در خصوص اصول و فنون شنا و ایمنی در آب (استخر، دریا، رودخانه) ارائه نشده است. لذا ضروری به نظر می رسد در درس تربیت بدنی 1 (1 واحد عملی) نسبت به آموزش اصول فنون صحیح شنا و ایمنی در آب اقدام شود.

نگارنده این مطلب منبع مشخصی به زبان فارسی که هدف آن آموزش شنا و ایمنی در آب باشد، نیافت. بنابراین منابع خارجی معرفی شده است. خلاصه ترین منبع آموزشی که به مبانی پرداخته است، دستورالعمل شنا و ایمنی در آب صلیب سرخ آمریکاست.

منبع:

الف. آموزش شنا

1. The Complete Beginners Guide To Swimming Written by Mark Young From Educate and Learn Publishing

2. Swimming Drill Book Written by Ruben Guzman From Human Kinetics

ب. ایمنی در آب

3. Swimming and Water Safety Manual From American Red Cross

4. The Science of Beach Lifeguarding Edited by Mike Tipton & Adam Wooler From CRC Press

5. Open Water Lifesaving: The United States Lifesaving Association Manual Edited by B. Chris Brewster From PEARSON

6. StarGuard Written by Jill E. White From Human Kinetics

7. Aquatic Rescue and Safety Written by Dennis K. Graver From Human Kinetics

8. Open Water Swimming Manual Written by Lynne Cox From Vintage

9. Whitewater Rescue Manual Written by Charles Walbridge & Wayne A. Sundmacher Sr. From International Marine/Ragged Mountain Press

 

- در دومین کنگره جراحی های چاقی و متابولیک اعلام شده است که 50 میلیون از 80 میلیون نفر جمعیت کشور دارای مشکل اضافه وزن و چاقی هستند. از آنجایی که چاقی و اضافه وزن سرمنشاء بسیاری از بیماری هاست، بایستی با اصلاح رفتار و رژیم های غذایی و ورزش اقدام به کنترل آن نمود. 

از آنجایی که عمده این اضافه وزن و چاقی در سنین 25 الی 60 سالگی روی می دهد می توان با آموزش راهپیمایی و کوهپیمایی (Hiking) که یکی از ساده ترین و کم هزینه ترین ورزش هاست، کمک شایانی به بهبود شرایط عمومی سلامت در کشور کرد. از این رو پیشنهاد می شود درس تربیت بدنی 2 (1 واحد عملی) یه این موضوع اختصاص یابد.

منبع:

1. The Ultimate Hiker's Gear Guide Written by Andrew Skurka From National Geographic

2. Hiking Survival Guide: Basic Survival Kit and Necessary Survival Skills to Stay Alive in the Wilderness Written by Conrad Blake From CreateSpace Independent Publishing Platform

3. 100 Deadly Skills: Survival Edition Written by Clint Emerson From Touchstone

4. Bushcraft 101: A Field Guide to the Art of Wilderness Survival Written by Dave Canterbury From Adams Media

منبع این نوشته : منبع
آموزش ,ایمنی ,منبع ,چاقی ,survival ,water ,تربیت بدنی ,human kinetics ,واحد عملی

درس تربیت بدنی

- خبرگزاری مهر در 12 مرداد ماه 1395 در گزارشی آمار مرگ و میر ناشی از غرق شدگی در 10 سال منتهی به سال 1395، را 11 هزار نفر عنوان کرده است. این امر نشان از آن دارد که بسیاری از افراد یا شنا بلد نیستند و یا آموزش های کافی به آنها در خصوص اصول و فنون شنا و ایمنی در آب (استخر، دریا، رودخانه) ارائه نشده است. لذا ضروری به نظر می رسد در درس تربیت بدنی 1 (1 واحد عملی) نسبت به آموزش اصول فنون صحیح شنا و ایمنی در آب اقدام شود.

نگارنده این مطلب منبع مشخصی به زبان فارسی که هدف آن آموزش شنا و ایمنی در آب باشد، نیافت. بنابراین منابع خارجی معرفی شده است. خلاصه ترین منبع آموزشی که به مبانی پرداخته است، دستورالعمل شنا و ایمنی در آب صلیب سرخ آمریکاست.

منبع:

الف. آموزش شنا

1. The Complete Beginners Guide To Swimming Written by Mark Young From Educate and Learn Publishing

2. Swimming Drill Book Written by Ruben Guzman From Human Kinetics

ب. ایمنی در آب

3. Swimming and Water Safety Manual From American Red Cross

4. The Science of Beach Lifeguarding Edited by Mike Tipton & Adam Wooler From CRC Press

5. Open Water Lifesaving: The United States Lifesaving Association Manual Edited by B. Chris Brewster From PEARSON

6. StarGuard Written by Jill E. White From Human Kinetics

7. Aquatic Rescue and Safety Written by Dennis K. Graver From Human Kinetics

8. Open Water Swimming Manual Written by Lynne Cox From Vintage

9. Whitewater Rescue Manual Written by Charles Walbridge & Wayne A. Sundmacher Sr. From International Marine/Ragged Mountain Press

 

- در دومین کنگره جراحی های چاقی و متابولیک اعلام شده است که 50 میلیون از 80 میلیون نفر جمعیت کشور دارای مشکل اضافه وزن و چاقی هستند. از آنجایی که چاقی و اضافه وزن سرمنشاء بسیاری از بیماری هاست، بایستی با اصلاح رفتار و رژیم های غذایی و ورزش اقدام به کنترل آن نمود. 

از آنجایی که عمده این اضافه وزن و چاقی در سنین 25 الی 60 سالگی روی می دهد می توان با آموزش راهپیمایی و کوهپیمایی (Hiking) که یکی از ساده ترین و کم هزینه ترین ورزش هاست، کمک شایانی به بهبود شرایط عمومی سلامت در کشور کرد. از این رو پیشنهاد می شود درس تربیت بدنی 2 (1 واحد عملی) یه این موضوع اختصاص یابد.

منبع:

1. The Ultimate Hiker's Gear Guide Written by Andrew Skurka From National Geographic

2. Hiking Survival Guide: Basic Survival Kit and Necessary Survival Skills to Stay Alive in the Wilderness Written by Conrad Blake From CreateSpace Independent Publishing Platform

3. 100 Deadly Skills: Survival Edition Written by Clint Emerson From Touchstone

4. Bushcraft 101: A Field Guide to the Art of Wilderness Survival Written by Dave Canterbury From Adams Media

منبع این نوشته : منبع
آموزش ,ایمنی ,منبع ,چاقی ,survival ,water ,تربیت بدنی ,human kinetics ,واحد عملی

درس مبانی GIS در مهندسی عمران

درس مبانی GIS در مهندسی عمران به ارزش 2 واحد نظری است. این درس جزو دروس اختیاری مشترک بین تمامی زمینه های مقطع کارشناسی پیوسته مهندسی عمران است. این درس فاقد پیشنیاز است.

منابع درسی:

1. کتاب مبانی سنجش از دور نوشته آقای سیدباقر فاطمی و آقای یوسف رضایی از انتشارات آزاده.

2. کتاب سنجش از دور (اصول و کاربرد) نوشته آقای حسن علیزاده ربیعی از انتشارات سمت.

3. کتاب مفاهیم سنجش از دور نوشته آقای محمدرضا عاصی از انتشارات سیمای دانش.

4. کتاب سنجش از دور و سامانه اطلاعات مکانی نوشته چاندرا و قوش (Chandra & Ghosh) ترجمه آقای کاظم علوی پناه و آقای مسلم لدنی از انتشارات دانشگاه تهران.


منبع این نوشته : منبع
آقای ,نوشته ,انتشارات ,سنجش ,کتاب ,مهندسی ,مهندسی عمران ,نوشته آقای ,کتاب سنجش

درس مبانی GIS در مهندسی عمران

درس مبانی GIS در مهندسی عمران به ارزش 2 واحد نظری است. این درس جزو دروس اختیاری مشترک بین تمامی زمینه های مقطع کارشناسی پیوسته مهندسی عمران است. این درس فاقد پیشنیاز است.

منابع درسی:

1. کتاب مبانی سنجش از دور نوشته آقای سیدباقر فاطمی و آقای یوسف رضایی از انتشارات آزاده.

2. کتاب سنجش از دور (اصول و کاربرد) نوشته آقای حسن علیزاده ربیعی از انتشارات سمت.

3. کتاب مفاهیم سنجش از دور نوشته آقای محمدرضا عاصی از انتشارات سیمای دانش.

4. کتاب سنجش از دور و سامانه اطلاعات مکانی نوشته چاندرا و قوش (Chandra & Ghosh) ترجمه آقای کاظم علوی پناه و آقای مسلم لدنی از انتشارات دانشگاه تهران.


منبع این نوشته : منبع
آقای ,نوشته ,انتشارات ,سنجش ,کتاب ,مهندسی ,مهندسی عمران ,نوشته آقای ,کتاب سنجش

درس مدلسازی و شبیه سازی

درس مقدمه ای به مدلسازی و شبیه سازی به ارزش 3 واحدی نظری است. این درس جزو دروس اختیاری مشترک بین تمامی زمینه های مقطع کارشناسی پیوسته مهندسی عمران است. درس کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران پیشنیاز این درس است.

شبیه سازی و مدلسازی جزو موضوعاتی است که در کلیه رشته ها از جمله رشته های فنی و مهندسی کاربرد داشته و به همین دلیل در کتب تدوین شده مرتبط با آن از علوم مختلف صحبت به میان آمده است. مطالعه درس ریاضیات مهندسی می تواند کمک مهمی به فهم عمیق تر این درس و استفاده از آن منجر شود.

منابع درسی:

1. کتاب علم و هنر شبیه سازی سیستم ها نوشته آقای رابرت شانون (Shannon) در سال 1975 ترجمه آقای علی اکبر عرب مازار از انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی.

2. کتاب شبیه سازی سیستم های گسسته - پیشامد نوشته آقای جری بنکس (Jerry Banks) و همکاران ترجمه آقای هاشم محلوجی از انتشارات دانشگاه صنعتی شریف.

3. Introduction to Modeling and Simulation of Technical and Physical Systems with Modelica Written by Peter Fritzson From Wiley.

4. Principles of Modeling and Simulation: A Multidisciplinary Approach Written by John A. Sokolowski & Catherine M. Banks From Wiley.

5. Modeling and Simulation Fundamentals: Theoretical Underpinnings and Practical Domains Written by John A. Sokolowski & Catherine M. Banks From Wiley.


منبع این نوشته : منبع
سازی ,شبیه ,آقای ,مهندسی ,from ,wiley ,شبیه سازی ,from wiley ,written by john ,sokolowski & catherine ,banks from

درس مدلسازی و شبیه سازی

درس مقدمه ای به مدلسازی و شبیه سازی به ارزش 3 واحدی نظری است. این درس جزو دروس اختیاری مشترک بین تمامی زمینه های مقطع کارشناسی پیوسته مهندسی عمران است. درس کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران پیشنیاز این درس است.

شبیه سازی و مدلسازی جزو موضوعاتی است که در کلیه رشته ها از جمله رشته های فنی و مهندسی کاربرد داشته و به همین دلیل در کتب تدوین شده مرتبط با آن از علوم مختلف صحبت به میان آمده است. مطالعه درس ریاضیات مهندسی می تواند کمک مهمی به فهم عمیق تر این درس و استفاده از آن منجر شود.

منابع درسی:

1. کتاب علم و هنر شبیه سازی سیستم ها نوشته آقای رابرت شانون (Shannon) در سال 1975 ترجمه آقای علی اکبر عرب مازار از انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی.

2. کتاب شبیه سازی سیستم های گسسته - پیشامد نوشته آقای جری بنکس (Jerry Banks) و همکاران ترجمه آقای هاشم محلوجی از انتشارات دانشگاه صنعتی شریف.

3. Introduction to Modeling and Simulation of Technical and Physical Systems with Modelica Written by Peter Fritzson From Wiley.

4. Principles of Modeling and Simulation: A Multidisciplinary Approach Written by John A. Sokolowski & Catherine M. Banks From Wiley.

5. Modeling and Simulation Fundamentals: Theoretical Underpinnings and Practical Domains Written by John A. Sokolowski & Catherine M. Banks From Wiley.


منبع این نوشته : منبع
سازی ,شبیه ,آقای ,مهندسی ,from ,wiley ,شبیه سازی ,from wiley ,written by john ,sokolowski & catherine ,banks from

درس آب های زیرزمینی

درس آب های زیرزمینی به ارزش 3 واحد نظری است. این درس جزو دروس اختیاری زمینه آب مقطع کارشناسی مهندسی عمران بوده و درس هیدرولوژی مهندسی پیشنیاز این درس است.

منابع آموزشی:

1. کتاب مقدمه ای بر آب های زیرزمینی نوشته آقای محمد نخعی از انتشارات آراد.

2. کتاب آب های زیرزمینی نوشته آقای محمدحسین قبادی از انتشارات دانشگاه بوعلی سینا.

3. کتاب اصول شناخت آب های زیرزمینی نوشته آقای اصغر اصغری مقدم از انتشارات دانشگاه تبریز.


منبع این نوشته : منبع
زیرزمینی ,انتشارات ,آقای ,نوشته ,کتاب ,زیرزمینی نوشته ,نوشته آقای ,انتشارات دانشگاه

درس آب های زیرزمینی

درس آب های زیرزمینی به ارزش 3 واحد نظری است. این درس جزو دروس اختیاری زمینه آب مقطع کارشناسی مهندسی عمران بوده و درس هیدرولوژی مهندسی پیشنیاز این درس است.

منابع آموزشی:

1. کتاب مقدمه ای بر آب های زیرزمینی نوشته آقای محمد نخعی از انتشارات آراد.

2. کتاب آب های زیرزمینی نوشته آقای محمدحسین قبادی از انتشارات دانشگاه بوعلی سینا.

3. کتاب اصول شناخت آب های زیرزمینی نوشته آقای اصغر اصغری مقدم از انتشارات دانشگاه تبریز.


منبع این نوشته : منبع
زیرزمینی ,انتشارات ,آقای ,نوشته ,کتاب ,زیرزمینی نوشته ,نوشته آقای ,انتشارات دانشگاه

درس مبانی امداد و نجات، آمادگی در برابر حوادث

فعالیت در محیط های صنعتی و کارگاهی نیازمند رعایت نکات ایمنی و آمادگی برای مقابله و مهار حوادث احتمالی است. با توجه به وسعت فعالیت های عمرانی در بخش نظارت و اجرا و حجم پروژه های عمرانی کشور به ویژه در نقاط غیرشهری، ضروری است مهندسان عمران آمادگی لازم جهت مواجهه با شرایط حساس و خطرناک را داشته باشند. لذا به نظر می رسد آموزش امداد و نجات تا حد قابل قبولی دانش و مهارت مهندسان را برای نیل به این منظور تقویت نماید. بدین منظور پیشنهاد می شود درسی 3 واحدی (2 واحد نظری و 1 واحد عملی) برای آموزش مطالب مورد نیاز در نظر گرفته شود.

1. آموزش کمک های اولیه

منبع: 

Prehospital Emergency Care Written by Joseph J. Mistovich From PEARSON

2. آموزش مهارت های نجات
منبع:

The Firefighter’s Handbook: Essentials of Firefighting and emergency Response From Thomson Delmar Learning

در ویراست دوم فصول 4 و 13 و 15 و 16 و 21 و 22 پشنهاد می شود.


توضیح مهم: منابع معرفی شده فوق، کتاب های تخصصی هستند و تدریس تمام مباحث آن در حد یک درس 3 واحدی (2 واحد نظری و 1 واحد عملی) امکان پذیر نیست و بایستی مباحث مورد نیاز از محتوای این کتاب ها گزینش شود.


منبع این نوشته : منبع
واحد ,آموزش ,آمادگی ,مورد نیاز ,واحد عملی ,واحد نظری

درس مبانی امداد و نجات، آمادگی در برابر حوادث

فعالیت در محیط های صنعتی و کارگاهی نیازمند رعایت نکات ایمنی و آمادگی برای مقابله و مهار حوادث احتمالی است. با توجه به وسعت فعالیت های عمرانی در بخش نظارت و اجرا و حجم پروژه های عمرانی کشور به ویژه در نقاط غیرشهری، ضروری است مهندسان عمران آمادگی لازم جهت مواجهه با شرایط حساس و خطرناک را داشته باشند. لذا به نظر می رسد آموزش امداد و نجات تا حد قابل قبولی دانش و مهارت مهندسان را برای نیل به این منظور تقویت نماید. بدین منظور پیشنهاد می شود درسی 3 واحدی (2 واحد نظری و 1 واحد عملی) برای آموزش مطالب مورد نیاز در نظر گرفته شود.

1. آموزش کمک های اولیه

منبع: 

Prehospital Emergency Care Written by Joseph J. Mistovich From PEARSON

2. آموزش مهارت های نجات
منبع:

The Firefighter’s Handbook: Essentials of Firefighting and emergency Response From Thomson Delmar Learning

در ویراست دوم فصول 4 و 13 و 15 و 16 و 21 و 22 پشنهاد می شود.


توضیح مهم: منابع معرفی شده فوق، کتاب های تخصصی هستند و تدریس تمام مباحث آن در حد یک درس 3 واحدی (2 واحد نظری و 1 واحد عملی) امکان پذیر نیست و بایستی مباحث مورد نیاز از محتوای این کتاب ها گزینش شود.


منبع این نوشته : منبع
واحد ,آموزش ,آمادگی ,مورد نیاز ,واحد عملی ,واحد نظری

درس مهندسی سیستم ها

درس مهندسی سیستم ها به ارزش 2 واحد نظری است. این درس جزو دروس اختیاری مشترک بین تمام زمینه های مقطع کارشناسی پیوسته مهندسی عمران بوده و درس ریاضی عمومی 2 و آمار و احتمالات مهندسی پیشنیاز این درس هستند.

منابع درسی:

1. کتاب مهندسی سیستم ها نوشته آقای محمد کارآموز، خانم آزاده احمدی و خانم مهدیس فلاحی از انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

2. کتاب مهندسی سیستم ها (کاربردهای تحقیق در عملیات در مهندسی عمران) نوشته آقای ناصر حمیدی از انتشارات گسترش علوم پایه.


منبع این نوشته : منبع
مهندسی ,سیستم ,مهندسی سیستم ,نوشته آقای ,مهندسی عمران ,کتاب مهندسی ,کتاب مهندسی سیستم

درس مهندسی سیستم ها

درس مهندسی سیستم ها به ارزش 2 واحد نظری است. این درس جزو دروس اختیاری مشترک بین تمام زمینه های مقطع کارشناسی پیوسته مهندسی عمران بوده و درس ریاضی عمومی 2 و آمار و احتمالات مهندسی پیشنیاز این درس هستند.

منابع درسی:

1. کتاب مهندسی سیستم ها نوشته آقای محمد کارآموز، خانم آزاده احمدی و خانم مهدیس فلاحی از انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

2. کتاب مهندسی سیستم ها (کاربردهای تحقیق در عملیات در مهندسی عمران) نوشته آقای ناصر حمیدی از انتشارات گسترش علوم پایه.


منبع این نوشته : منبع
مهندسی ,سیستم ,مهندسی سیستم ,نوشته آقای ,مهندسی عمران ,کتاب مهندسی ,کتاب مهندسی سیستم

درس انرژی و توسعه پایدار

درس انرژی و توسعه پایدار به ارزش 2 واحدی نظری است. این درس جزو دروس اختیاری مشترک بین تمامی زمینه های مقطع کارشناسی پیوسته مهندسی عمران است. درس ریاضی عمومی 1، درس فیزیک 1 و درس زمین شناسی پیشنیاز این درس هستند.

منابع درسی:

1. مبحث نوزدهم (صرفه جویی در مصرف انرژی) مقررات ملی ساختمان.

2. Sustainable Energy - Without the Hot Air Written by David JC MacKay From UIT Cambridge Ltd.

3. Renewable Energy Resources Written by John Twidell & Tony Weir From Routledge.

4. Introduction to Energy, Environment, and Sustainability Written by Paul Gannon From  Kendall Hunt Publishing.


منبع این نوشته : منبع
written ,energy ,انرژی ,توسعه پایدار

درس انرژی و توسعه پایدار

درس انرژی و توسعه پایدار به ارزش 2 واحدی نظری است. این درس جزو دروس اختیاری مشترک بین تمامی زمینه های مقطع کارشناسی پیوسته مهندسی عمران است. درس ریاضی عمومی 1، درس فیزیک 1 و درس زمین شناسی پیشنیاز این درس هستند.

منابع درسی:

1. مبحث نوزدهم (صرفه جویی در مصرف انرژی) مقررات ملی ساختمان.

2. Sustainable Energy - Without the Hot Air Written by David JC MacKay From UIT Cambridge Ltd.

3. Renewable Energy Resources Written by John Twidell & Tony Weir From Routledge.

4. Introduction to Energy, Environment, and Sustainability Written by Paul Gannon From  Kendall Hunt Publishing.


منبع این نوشته : منبع
written ,energy ,انرژی ,توسعه پایدار

درس شیمی عمومی

درس شیمی عمومی به ارزش 3 واحد نظری است. این درس جزو دروس اختیاری مشترک بین تمام زمینه های مقطع کارشناسی پیوسته رشته مهندسی عمران است.

منابع آموزشی:

1. کتاب شیمی عمومی (جلد اول) نوشته آقای چارلز ای. مورتیمر (Mortimer) ترجمه آقای عیسی یاوری از نشر علوم دانشگاهی.


منبع این نوشته : منبع
عمومی ,شیمی ,شیمی عمومی

درس شیمی عمومی

درس شیمی عمومی به ارزش 3 واحد نظری است. این درس جزو دروس اختیاری مشترک بین تمام زمینه های مقطع کارشناسی پیوسته رشته مهندسی عمران است.

منابع آموزشی:

1. کتاب شیمی عمومی (جلد اول) نوشته آقای چارلز ای. مورتیمر (Mortimer) ترجمه آقای عیسی یاوری از نشر علوم دانشگاهی.


منبع این نوشته : منبع
عمومی ,شیمی ,شیمی عمومی

درس مهندسی آب و فاضلاب و پروژه

درس مهندسی آب و فاضلاب و پروژه به ارزش 2 واحد نظری و 1 واحد عملی است. این درس جزو دروس اختیاری زمینه آب مقطع کارشناسی پیوسته مهندسی عمران بوده و درس هیدرولوژی مهندسی پیشنیاز آن است.

منابع آموزشی:

1. کتاب آب رسانی شهری نوشته آقای محمدتقی منزوی از انتشارات دانشگاه تهران.

2. کتاب فاضلاب شهری (جلد اول: جمع آوری فاضلاب) نوشته آقای محمدتقی منزوی از انتشارات دانشگاه تهران.

3. کتاب شبکه های توزیع آب شهری نوشته آقای امیر تائبی و آقای محمدرضا چمنی از انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان.

4. نشریه 118 سازمان برنامه و بودجه (مبانی و ضوابط طراحی شبکه های فاضلاب و آب های سطحی).

5. نشریه 3-117 سازمان برنامه و بودجه (ضوابط طراحی سامانه های انتقال و توزیع آب شهری و روستایی).


منبع این نوشته : منبع
فاضلاب ,آقای ,مهندسی ,شهری ,دانشگاه ,انتشارات ,انتشارات دانشگاه ,نوشته آقای ,سازمان برنامه ,ضوابط طراحی ,دانشگاه تهران ,انتشارات دانشگاه تهران

درس مهندسی آب و فاضلاب و پروژه

درس مهندسی آب و فاضلاب و پروژه به ارزش 2 واحد نظری و 1 واحد عملی است. این درس جزو دروس اختیاری زمینه آب مقطع کارشناسی پیوسته مهندسی عمران بوده و درس هیدرولوژی مهندسی پیشنیاز آن است.

منابع آموزشی:

1. کتاب آب رسانی شهری نوشته آقای محمدتقی منزوی از انتشارات دانشگاه تهران.

2. کتاب فاضلاب شهری (جلد اول: جمع آوری فاضلاب) نوشته آقای محمدتقی منزوی از انتشارات دانشگاه تهران.

3. کتاب شبکه های توزیع آب شهری نوشته آقای امیر تائبی و آقای محمدرضا چمنی از انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان.

4. نشریه 118 سازمان برنامه و بودجه (مبانی و ضوابط طراحی شبکه های فاضلاب و آب های سطحی).

5. نشریه 3-117 سازمان برنامه و بودجه (ضوابط طراحی سامانه های انتقال و توزیع آب شهری و روستایی).


منبع این نوشته : منبع
فاضلاب ,آقای ,مهندسی ,شهری ,دانشگاه ,انتشارات ,انتشارات دانشگاه ,نوشته آقای ,سازمان برنامه ,ضوابط طراحی ,دانشگاه تهران ,انتشارات دانشگاه تهران